Як отримати кредит:

CreditUP видає кредити онлайн. Кредити видаються на картку будь-якого банку України. Щоби отримати кредит на картку, достатньо пройти 5 простих кроків:

 1. Зареєструватися в особистому кабінеті
 2. Заповнити анкету
 3. Прив’язати вашу картку (підходить картка будь-якого банку України)
 4. Прочитати договір і прийняти умови
 5. Отримати гроші на картку

Умови користування кредитом дуже прості:

Мінімальна сума споживчого кредиту становить - 1 000,00 грн, максимальна сума/ліміт споживчого кредиту - 50 000,00 грн.

Відсотки нараховуються за кожен фактичний день користування кредитом. Кредит можна погасити як в день закінчення строку кредиту, так і раніше строку. За дострокове погашення кредиту не буде застосовано жодних штрафних санкцій - ви просто сплачуєте відсотки за дні фактичного користування.

Споживач має можливість отримати грошові кошти у кредит, на споживчі цілі, без застави за фіксованою процентною ставкою. Сума кредиту, строк, вартість послуги та інші умови узгоджуються сторонами шляхом вибору клієнтом запропонованих доступних параметрів позики та закріплюються договором, укладеним в електронній формі відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Надання коштів у кредит не передбачає надання Товариством додаткових фінансових послуг Споживачам.

Надання коштів у кредит не передбачає сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

Інформація про наявність, перелік та вартість супровідних послуг не застосовується, оскільки додаткових витрат немає.

Фінансова послуга надається Споживачам на умовах, визначених відповідним договором про споживче кредитування. У разі надходження на рахунок Товариства грошових коштів від Споживача в достатньому обсязі для погашення його кредиту, зобов’язання Споживача вважаються належно виконаними і в такому випадку відповідний договір про споживчий кредит припиняє свою дію з дати зарахування грошових коштів на рахунок Товариства.

Протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідного договору про споживчий кредит Споживач має право відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

У такому випадку Споживач зобов’язаний повернути суму отриманого кредиту та нараховані проценти за користування кредитом відповідно до кількості днів користування. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит Споживач повинен повідомити Товариство у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством). Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, Споживач зобов’язаний повернути грошові кошти, одержані згідно з договорм про споживчий кредит, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою відповідним договором про споживчий кредит.

Розмір фіксованої процентної ставки, встановлений відповідним договором про споживчий кредит, не може бути збільшений без письмової згоди Споживача.

У випадку дострокового повернення кредиту, Споживач зобов’язується повернути Товариству суму кредиту та сплатити проценти за фактичну кількість днів користування кредитом. Плата за факт дострокового повернення кредиту відсутня.

Споживач має право на внесення змін та доповнень до відповідного договору про споживчий кредит шляхом укладання сторонами додаткових угод. Всі зміни, додатки та доповнення оформляються у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронного підпису з одноразовим ідентифікатором, що має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, відповідно до Правил та Закону України «Про електронну комерцію». Додаткові угоди є невід'ємною частиною відповідного договору про споживчий кредит.

За ініціативою Споживача договір про споживчий кредит може бути розірваний у судовому порядку, за умов виконання ним зобов’язань за відповідним договором про споживчий кредит.

Для вирішення спірних питань у досудовому порядку, Споживачі мають змогу звернутися безпосередньо до Товариства, викласти в чіткій і зрозумілій формі свої зауваження, які розглядаються Товариством в порядку та у строки, встановлені Законом України «Про звернення громадян». Крім цього, споживачі мають змогу звернутися до суду за захистом своїх прав та до Національного банку України, веб-сторінка: bank.gov.ua

Гарантійний фонд в Товариство з обмеженою відповідальністю «Веллфін» і компенсаційні схеми відсутні.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Веллфін» попереджає Споживача про те, що:

В разі невиконання обовʼязків згідно з договором про споживчий кредит до Споживача можуть бути застосовані штраф/пеня, а також інші платежі передбачені договором про споживчий кредит.

Порушення виконання зобов’язання щодо повернення кредиту у передбачені договором про споживчий кредит строки, може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання кредиту надалі;

Товариству з обмеженою відповідальністю «Веллфін» забороняється вимагати від Споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Товариства з обмеженою відповідальністю «Веллфін» або спорідненої чи повʼязаної з нею особи як обовʼязкову умову надання кредиту;

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання кредиту на запропонованих умовах Споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Веллфін» має право вносити зміни до укладених зі Споживачами договорів про споживчий кредит тільки за взаємною згодою сторін у спосіб та на умовах визначених договором про споживчий кредит;

Споживач має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

Можливі витрати на сплату Споживачем платежів за користування споживчим кредитом в залежності від обраного Споживачем способу сплати;

Споживач має право на продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про кредит. Ці дії здійснюються в Особистому кабінеті Споживача, без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для Споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні та залежить від виду договору про споживче кредитування;

Споживач повинен негайно інформувати Товариство з обмеженою відповідальністю «Веллфін» про несанкціонований доступ або зміну інформації про себе в системах дистанційного обслуговування Товариства з обмеженою відповідальністю «Веллфін».

Реквізити органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг та питань захисту прав споживачів:

 1. Національний банк України.
  Телефон: 0 800 505 240 (у разі, якщо Ви не додзвонилися до оператора і всі лінії були зайняті або Ви телефонуєте в неробочий день та час, – залиште Ваш номер телефону на автовідповідач і ми Вам зателефонуємо).
  Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 МБ).
  Веб-сторінка: bank.gov.ua
  Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.
  Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
 2. Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Адреса: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1,
  тел. +38 (044) 279 12 70

Відсотки:

В CreditUP діє 2 типи кредитних програм: для нових клієнтів та для тих, хто вже брав у нас кредит і успішно його повернув.

Програма для нових клієнтів дозволяє взяти кредит від 1500 до 10000 грн на строк до 30 календарних днів.

Відсотки такі:

Перший день користування кредитом - 1.9% від суми, але не менше 50 грн.

Всі наступні - 1.9% від суми.

Розберемо на прикладі:

Петро хоче взяти кредит в розмірі 1000 грн на 4 дні.

Перший день такого кредиту коштуватиме йому 50 грн.

Другий, третій та четвертий дні - по 19 грн кожний.

Загалом наприкінці терміну Петро сплатить 1000 грн + 50 грн + 3*19 грн = 1107 грн.

Для повторних позичальників доступні більш лояльні умови та більші суми позик.

Погашення кредиту

Після завершення строку кредиту у вас є декілька варіантів дій:

 1. Погасити кредит. Найбільш простий варіант. Просто сплачуєте суму кредиту та нараховані відсотки. Повертаєтесь за новою позикою, коли виникає необхідність в цьому. (Всі дані, внесені в анкету під час отримання першого кредиту, зберігаються, тому отримувати наступні кредити в CreditUP - ще швидше та легше!)
 2. Подовжити строк кредиту. Кредит можна подовжувати скільки завгодно разів. Єдина умова строку подовження кредиту - сплата процентів, нарахованих на день подовження. Ви також можете частково сплатити тіло кредиту, щоби зменшити відсотки, які нараховуватимуться вам після подовження строку.
 3. Частково сплатити кредит або реструктуризувати його. У випадку, якщо у вас виникли складнощі із вчасною оплатою кредиту, бо якщо ви дуже сильно пішли в прострочку - не хвилюйтеся. CreditUP готовий піти вам назустріч та домовитися про реструктуризацію боргу. Бля обговорення реструктуризації зв’яжіться, будь ласка, з нашим контакт-центром за телефоном.
© CreditUP 2016
comodo
?Як отримати кредит?